Föreningar

Gammelgården Comm. ek. fr.

Bredband och Byautveckling.

Kontaktperson Mattias Tjärnström Tel. 070 577 6440  Gammelgården  847 952 92 Kalix.

Gammelgården-Björknäs samfällighets förening

Föreningen är en anslutning för markägarna, har fiskerätten i älven och träsk som ligger inom byn. Byastämma tredje dag påsk varje år, där ett aantal fisken i älven ut aktioneras.

Fisken som auktioneras ut på byastämman första vardagen efter påsk.
1) ÅKERHOLMSLANDET
2) ÄNGESHOLMEN efter håvning
3) STRÅKAN
4) BJÖRKNÄSBÄCKEN
5) LILLFORSEN
6) SINIHOLMEN
7) SKATAFORSEN
8) BRÄNNLANDET
9) BRITHOLMEN

Kontaktperson. Jan Nilsson Tel. 073 060 1234 Gammelgården 511.

Fiskekort för Älven och Metträsk kan köpas hos Eva Esperi 070 543 44 12, Jan Nilsson 073 060 1234

Gammelgården skogsbilväg samfällighetsförening.

Föreningen är till för skogsägare, stugägare efter vägen.

Kontakt Anders Persson 070 130 2455

Gammelgårdens Idrottsförening 

Telefon 0923-25333, fax 0923-25333

Hemsida

E-post  gif@ggc.se

Kalix Ryttarförening

Hemsida

Tel: 0923-25223  Kalix Ryttarförening, Björknäs 59  952 92 Kalix.